Iijima Ichiyosai Minamotono MASAYUKI korewo tsukuru

                    
sword smith MASAYUKI, Minamotono
period Meiji 25nen (1902)
length 80.3cm / 2shaku 6sun 5bu
curvature 1.6cm / 5bu 2rin
base width 3.4cm / 1sun 1bu 2sun
base thickness 0.7cm / 2bu 3rin
certificate Bunka shiryo token (Nihon Tosogu Museum)
price sold out

shape Katana : Shinogi-zukuri, Mitsumune,
long and wide, light curvature and Oo kissaki
ji Itame with Oohada
ha Suguha mixed with kogunome, Kochoji, low temperature Hamon in monouchi, nioigachi
boshi irregular line to yakitsume
nakago Ubu, Iriyamagata, 1 mekugi hole
mounting Shirasaya, kinkise hitoe habaki
special mention Shin-shinto.
80.3cm long, dynamic form.
Not lost Ububa, Haniku.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan TEL / FAX +81-48-780-3074 info@kanshoan.com