Toyoshiro no shi Hayama MASAHIRO tsukuru

                    
sword smith Hayama MASAHIRO (= ENSHIN)
period Meiji 27nen (1894)
length 20.4cm / 6sun 7bu 3bu
curvature 1mm / 3rin
basis width 2.4cm / 7bu 9rin
basis thickness 0.5cm / 1bu 7rin
certificate Hozon token
price sold out

shape tanto : Hira-zukuri, marumune, short and quite small curvature, thin
ji Koitame closely
ha Suguha, tight, nie
boshi Straight and ko-maru
nakago Ubu, kijimomo shape, filemarking:sujikai, end of nakago:kurijiri
mounting Shirasaya, Kuro ishimeji-saya tanto koshirae
special mention Made late in Meiji period 1894, shin-shinto.
Masashiro is the first name of Hayama ENSHIN.
Enshin is one of the very well-known swordsmiths of shin-shinto and second-generation pupil of KIYOMARO.

Kanshoan Japan siteKanshoan Facebook


1506-5 Hirakata Ageo Saitama, Japan TEL / FAX +81-48-780-3074 info@kanshoan.com